آموزش گیتار

متون آموزشی

آموزش تئوری موسیقی
برای مبتدی تا حرفه ای

PDF

جدول کامل آکوردهای گیتار

PDF

تفاوت گیتار پاپ و کلاسیک
آموزش مقدماتی گیتار
استاد آرش آرد فروشان
آموزش ریتم نوازی گیتار
استاد مصطفی عباسپور
آموزش گیتار الکتریک
گیتار الکتریک - مجید فاضلی