آموزش گیتار پاپ

با روشهای بسیار ساده

استاد آرش آرد فروشان

جلسه اول

آموزش ریتم ۳/۴
آکوردهای
می مینور Em
لا مینور Am
توضیحات تکمیلی برای دست چپ و راست

جلسه دوم

آموزش تکنیک آپویاندو
تئوری موسیقی
آکورد سی ماژور هفت B7
روش کوک کردن گیتار

جلسه سوم

نکاتی در باره نواختن گیتار با پیک
ریتم نوازی آهنگ " سلطان قلبها "

جلسه چهارم

ریتم ۶/۸ سنگین
نکاتی در باره نواختن گیتار با پیک
آکوردهای
دو ماژور C
ر ماژور D
نکاتی در باره خوانندگی

جلسه پنجم

آموزش تکنیک تیراندو
آرپژ نوازی ۶/۸
ریتم نوازی آهنگ " باغ بارون زده "
آکوردهای
سل ماژو G
ر مینور Dm

جلسه ششم

تکمیل ریتم ۶/۸
آموزش کامل ریتم " باغ بارون زده "
ریتم نوازی آهنگ " من مرد تنهای شبم "
نکاتی در خصوص خوانندگی
دیافراگم

جلسه هفتم

روش استفاده از کاپو (باره بند)
آموزش گرفتن آکوردهای باره دار
ریتم نوازی آهنگ " روز برفی "

جلسه هشتم

ریتم نوازی آهنگ " هدیه "
آکوردهای
لا ماژور A
سل مینور Gm

جلسه نهم

آکوردهای
می ماژور E
فا ماژور F

جلسه دهم

آکوردهای
لا ماژور هفت A7
سی ماژور B
سی بمل ماژور Bb

جلسه یازدهم

آموزش تکنیک آپاگادو
آموزش ریتم ۲/۴

جلسه دوازدهم

یک ریتم ۲/۴ پیشرفته تر

جلسه سیزدهم

آرپژ با ریتم ۴/۴
ریتم نوازی آهنگ " بیا برگرد "
آرپژ نوازی

جلسه چهاردهم

آموزش ریتم ۲/۴ پیشرفته
ریتم نوازی آهنگ " گل بیتا "
آکوردهای
دو مینور Cm
ر ماژور هفت D7

جلسه پانزدهم

آموزش ریتم ۴/۴
متن آهنگ " لیلای من کو " همراه با آکورد
آکوردهای
سی مینور Bm
فا دیز مینور F#m

جلسه شانزدهم

آموزش یک ریتم ۴/۴ دیگر

جلسه هفدهم

ریتم نوازی یک آهنگ ترکی
ریتم نوازی آهنگ " نگاهم کن "

جلسه هجدهم

ریتم نوازی آهنگ " غریبه "

جلسه نوزدهم

آکوردهای
دو دیز مینور C#m
سل دیز ماژور #G
ریتم نوازی آهنگ " دوست دارم زندگی رو "

جلسه بیستم

آکوردهای
می ماژور هفت E7
فا مینور Fm
ریتم نوازی آهنگ " بهت قول میدم "

جلسه بیست و یکم

آموزش ریتم ۶/۸ با آپاگادو
ریتم نوازی آهنگ ترکی
بو آکشام الوروم bu aksam olorom

جلسه بیست و دوم

آموزش ریتم رومبا
آکورد فا دیز ماژور #F
ریتم نوازی آهنگ " اگه یه روز بری سفر "

جلسه بیست و سوم

آکورد می بمل ماژور Eb
ادامۀ آموزش ریتم رومبا
ریتم نوازی آهنگ " پل "

جلسه بیست و چهارم

آموزش تکنیک راسگوادو
آکورد می بمل ماژور Ebm
ریتم نوازی آهنگ " بردی از یادم "

جلسه بیست و پنجم

آموزش ریتم ۶/۸ شاد
ریتم نوازی آهنگ " یه گیتار "

جلسه بیست و ششم

آموزش پاساژ ریتم ۶/۸
ریتم نوازی آهنگ " قصۀ عشق "

جلسه بیست و هفتم

آموزش تکنیک راسگوادو
آکوردهای
می مینور هفت Em7
لا مینور هفت Am7

جلسه بیست و هشتم

آموزش ریتم ۶/۸ اسلوراک
ریتم نوازی آهنگ " پروانه من "

جلسه بیست و نهم

آموزش پاساژ ریتم ۶/۸ اسلوراک
آموزش یک ریتم ۶/۸ اسلوراک دیگر
ریتم نوازی آهنگ " دل دل نکن "
ریتم نوازی آهنگ " شال "

جلسه سی ام

آکورد لا دیز مینور A#m
آکوردهای مترادف

جلسه سی و یکم

آموزش آرپژ
برای ریتم اسلوراک و ۶/۸ شرقی

جلسه سی و دوم

ترکیب ریتم رومبا و راسگوادو
ریتم نوازی آهنگ " شکار "

جلسه سی و سوم

آموزش یک آرپژ جدید
آموزش تغییر گام
ریتم نوازی آهنگ " یکی هست "
ریتم نوازی آهنگ " سرنوشت "

جلسه سی و چهارم

ریتم ۶/۸ ایرانی
ریتم نوازی آهنگ " زمستون "
ریتم نوازی آهنگ " به من نگو دوست دارم "

جلسه سی و پنجم

آکورد می ساس ۴ - Esus4
ریتم نوازی آهنگ " شب یلدا "
ریتم نوازی آهنگ " حسود "

جلسه سی و ششم

تکنیک میوت کردن آکوردهای باره دار
تکنیک میوت کردن آکوردهای بدون باره

جلسه سی و هفتم

یک ریتم جدید از خانواده رومبا
ریتم نوازی آهنگ " حریق سبز "
مدل دوم آکورد سی ماژور هفت B7

جلسه سی و هشتم

آکورد فا دیمنیش هفت Fdim7
ریتم نوازی آهنگ "شام مهتاب "

جلسه سی و نهم

یک ریتم ۶/۸ جدید
ریتم نوازی آهنگ " عاشقم من "
ریتم نوازی آهنگ " حسرت "
ریتم نوازی آهنگ " بهار به هوای تو "

جلسه چهلم

آموزش ریتم رِگه
ریتم نوازی آهنگ " اسطوره "
ریتم نوازی آهنگ " خرچنگهای مردابی "
ریتم نوازی آهنگ " صحنه "

جلسه چهل و یکم

ریتم نوازی آهنگ " هوای گریه دارم "
ریتم نوازی آهنگ " بی قرار "
ریتم نوازی آهنگ " عالم عشق "

جلسه چهل و دوم

آموزش تکنیک راسگوادو سه ضربی

جلسه چهل و سوم

آموزش تئوری موسیقی
اسامی نت ها روی اپوزیسیون اول گیتار
آموزش یک آرپژ جدید

جلسه چهل و چهارم

ریتم نوازی آهنگ " دل دیوانه "

جلسه چهل و پنجم

آموزش ریتم ۴/۴ راک

جلسه چهل و ششم

ریتم نوازی آهنگ " مترسک "

جلسه چهل و هفتم

آکوردهای
لا ماژور نه A9
می مینور شش Em6
ر میج هفت Dmaj7
فا دیز ساس چهار F#sus4

جلسه چهل و هشتم

آموزش یک ریتم جدید - فانکی

جلسه چهل و نهم

ریتم نوازی آهنگ " دلخوشی "

آموزش ریتم نوازی گیتار

استاد مصطفی عباسپور

جلسات بعدی به مرور زمان بارگذاری خواهد شد

تا حرفه ای شدن شما همراهتان خواهیم بود

با ما همراه باشد