قالبهای شعر فارسی

قالبهای شعر فارسی

قالب یک شعر را آرایش مصرع ها و قافیه آرایی های آن مشخص میکند. شعرای کهن پارسی زبان همیشه از تعداد محدودی قالبهای اصیل شعر ایرانی پیروی میکردند ، اما در قرن اخیر ، شعر پارسی دستخوش تغییراتی شده که باعث ایجاد قالبهای جدید و جذابی مانند شعر نو شده است.

قالب در شعر کلاسیک فارسی ، شکل ظاهری است که قافیه به شعر می‌بخشد. طول هر مصرع ، چیدمان هجاهای هر مصرع ، تعداد ابیات ، آرایش مصرع‌ها ، قافیه آرایی آنها و حتی عاطفه انتقالی شاعر به خواننده دیگر عوامل تعیین کننده قالب ظاهری شعرند.

قالبهای شعر کلاسیک یا سنتی
مثنوی

شعری که در آن هر بیت قافیه هایی مستقل و جدا از ابیات دیگر داشته باشد مثنوی ،یا دوگانی نام دارد.
مثنوی به خاطر تغییر قافیه در هر بیت برای سرودن منظومه های بلند مناسب است.
از نمونه اشعار مثنوی ، میتوان به شاهنامۀ فردوسی و مثنوی مولوی اشاره کرد.

مثالی از قالب شعر مثنوی

—————- باران        ————— یاران
—————– دریا        —————– زیبا
—————- مادر        —————– یاور

 

این متن در حال تکمیل و به روز رسانی است ، با ما همراه باشید

نویسنده: مجید فاضلی

خواننده / شاعر و ترانه سرا / آهنگساز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.