مجید فاضلی

فیلم ها و تصاویر اجراهای مجید فاضلی
در سراسر کشور

فیلمهای اجرای مجید فاضلی

پخش زنده شبکه ۵
اجرای آهنگ شهر آسمونی
برنامۀ جشن رمضان


پخش زنده برنامه شبهای شیدایی
اجرای آهنگ خانۀ عنکبوت


اجرای آهنگ قصۀ عمار
کنگره فرهنگ و هنر سپاه – بهمن ۹۷
تبریز


اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای نیروی انتظامی
شیراز


دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ فرمانده
تهران


پخش تلویزیونی اجرای آهنگ یادواره
شیراز


یک شب طوفانی با آهنگ بنام وطن
گرمسار


اجرای آهنگ قصۀ عمار
یادواره شهدای نیروی انتظامی
شیراز

دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای پایگاه بسیج یاسر
تهران


رونمایی از آهنگ قصۀ عمار در دانشگاه امام حسین (ع)
با حضور سردار سلامی
تهران


اجرای آهنگ خانه عنکبوت در شبکه سه سیما


مصاحبه خبر ۲۰:۳۰ با مجید فاضلی
درباره حاشیه های تولید موزیک ویدیو شهر آسمونی


اجرای آهنگ ایران


فیلم اجرای مجید فاضلی – آهنگ پشتیبان
شیراز – بهمن ۹۷


اجرای شهر گرمسار
آذر/۹۷


تصاویر اجرا


فیلم اجرای مجید فاضلی .ادامه