مجید فاضلی

فیلم ها و تصاویر اجراهای مجید فاضلی
در سراسر کشورپخش زنده شبکه ۵
اجرای آهنگ شهر آسمونی
برنامۀ جشن رمضانپخش زنده برنامه شبهای شیدایی
اجرای آهنگ خانۀ عنکبوتاجرای آهنگ قصۀ عمار
کنگره فرهنگ و هنر سپاه – بهمن ۹۷
تبریز


اجرای آهنگ فرمانده
تهران

 


پخش تلویزیونی اجرای آهنگ یادواره
شیراز


یک شب طوفانی با آهنگ بنام وطن
گرمسار


اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای پایگاه بسیج یاسر
تهران


رونمایی از آهنگ قصۀ عمار در دانشگاه امام حسین (ع)
با حضور سردار سلامی
تهراناجرای آهنگ خانه عنکبوت در شبکه سه سیمامصاحبه خبر ۲۰:۳۰ با مجید فاضلی
درباره حاشیه های تولید موزیک ویدیو شهر آسمونیاجرای آهنگ ایران


اجرای شهر گرمسار
آذر/۹۷


تصاویر اجرا


فیلم اجرای مجید فاضلی .ادامه