بازگشت به صفحه اول
فیلمهای اجرای مجید فاضلی

تیتراژ شبکه یک
آهنگ وطنم


دانلود کلیپ بالا


اجرای مجید فاضلی
تهران – آبان ۹۸

دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ قصۀ عمار
کنگره فرهنگ و هنر سپاه – بهمن ۹۷
تبریز

دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ بر مرگ بخندیم
آذر ۹۸
گرمسار

دانلود کلیپ بالا


پخش زنده اجرای مجید فاضلی
آهنگ بابای زخمی
یادواره شهدا شهر اراک

دانلود کلیپ بالا


مجید فاضلی
اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای سفید شهر

دانلود کلیپ بالا


بخشی از نمایش بابای زخمی
یادواره مادران شهدا

دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای نیروی انتظامی
شیراز


دانلود کلیپ بالا


پخش تلویزیونی اجرای آهنگ یادواره
شیراز

دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای پایگاه بسیج یاسر
تهران

دانلود کلیپ بالا


رونمایی از آهنگ قصۀ عمار در دانشگاه امام حسین (ع)
با حضور سردار سلامی
تهران

دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ ایران

دانلود کلیپ بالا


فیلم اجرای مجید فاضلی – آهنگ پشتیبان
شیراز – بهمن ۹۷

دانلود کلیپ بالا


اجرای شهر گرمسار
آذر/۹۷


یادواره مادران شهدا
تهران


دانلود کلیپ بالا


اجرای آهنگ یادواره
در یادواره شهدای شهر اراک

دانلود کلیپ بالا