مدیر برنامه های مجید فاضلی


شماره تماس و تلگرام

مدیر برنامه های
مجید فاضلی

سفارش شعر و ترانه
سفارش تولید موسیقی
اجرای خوانندگی در سراسر کشور

فیلم های اجرا

۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸
666