مدیر برنامه های مجید فاضلی


شماره تماس و تلگرام

مدیر برنامه های
مجید فاضلی

– سفارش شعر و ترانه
– سفارش تولید موسیقی
اجرای خوانندگی در سراسر کشور

فیلم های اجرا
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸
666