مدیر برنامه های مجید فاضلی


شماره تماس ، تلگرام ، سروش ، واتساپ

۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

مدیر برنامه های
مجید فاضلی

سفارش شعر و ترانه
سفارش تولید موسیقی

اجرای خوانندگی در سراسر کشور

فیلم های اجرا

۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸
666