تئاتر های ارزشی

 

شماره تماس
مدیر گروه هنرمند بیدار
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

 

نماش شهدای عاشق حضرت عباس (ع)
یادواره شهدای شهر جلفا


نماش مادر شهید


نماش شهید زنده
یادواره شهدای شهر ساری


نماش بزرگ و میدانی دفاع مقدس
راهیان نور در شهر دزفول


گروه هنرمند بیدار

شماره تماس مدیر گروه 
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸