گروه هنرمند بیدار
حمید رضا راوش 13

مجری
حمیدرضا راوش

مجید فاضلی .51

خواننده
مجید فاضلی

اجرای برنامه های هنری در سراسر کشور
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

a painless artist, with his deep silence against world oppression, is a shame on the forehead of art , In Human History
0000/00/00

MORE

هنرمند بدون درد ، با سکوت عمیقش در برابر ظلم ، لکۀ ننگی خواهد بود بر پیشانی هنر ، در تاریخ بشر 
۰۰۰۰/۰۰/۰۰
بیشتر

هنرمند بیدار
Awake Artist Group

مجری ، خواننده ، جشنواره ، همایش ، یادواره ، کنسرت ، برنامه های ارزشی ، خواننده ارزشی ، خواننده انقلابی ، حامد زمانی ، کنگره شهدا ، مجید فاضلی ، خواننده صدا و سیما ، نظام اسلامی ، سید جواد هاشمی