شعر شب هفتم محرم – حضرت علی اصغر (ع)

شعر شب هفتم محرم

حضرت علی اصغر (ع)

رفتی و غمِ برگ و برت در بغلم ماند
صد خاطره وقت سفرت در بغلم ماند
خوابیده ای ای خواب زده در بغل خاک
بیخوابیِ وقت سحرت در بغلم ماند
بستی به نوک تیر دلم را و پریدی
شال عربیِ کمرت دربغلم ماند
تیرِ سه پَر آمد ، سپرت بند به مو شد
ای بی سپر من سه پرت در بغلم ماند
آتش زده والله مرا کاش ببینی
قدری نم چشمان ترت دربغلم ماند
سیراب شدی یا نشدی؟ آب نخوردی؟
خشکی لبت با جگرت در بغلم ماند
رفتی و شبم بی تو دگر ماه ندارد
خاموشی روی قمرت در بغلم ماند
این تیر که نه! نیزۀ بی رحم تو را کشت
یک تکه تن مختصرت دربغلم ماند
من هلهله را میشنوم! دید ندارم
ای دلخوشی من خبرت در بغلم ماند
تب کرده زمن رفتی و سرد آمده ای آه..
گرمای تنِ شعله ورت در بغلم ماند
هربار که افتاد ز نی مادرت افتاد
برداشتمش باز سرت دربغلم ماند
مادر بخدا آب ، دل سیر نخورده
من مانده ام و داغ تو ای شیر نخورده

سید پوریا هاشمی

 

حضرت علی اصغر (ع)

چقدر زود رسيده على اكبر شدنت
تا به ميدان روى و غنچۀ پرپر شدنت
اشكِ خشكِ تو شده خونِ دلِ قلبِ رباب
خبرت هست تو و قاتل مادر شدنت؟
مركبت كه شده گهواره و اشكت شمشير
شيوۀ رزم جديدى است دلاور شدنت
ذوالفقارى كه ندارى ، چقد بُرّنده است
شهرۀ شهر شده وارث حيدر شدنت
كه ببينيد على ايل و تبارش على است
شده ضرب المثل اين فاتح خيبر شدنت
در قنوت پدرت ذكر مناجات شدى
تا ببينند همه هديه به داور شدنت
حرمله تاب نياورد كه بالا باشى
داده پايان به تو و قصه سرور شدنت
بعد از اين ذكر لب هر دو جهان واى رباب
روضۀ مرد و زن و پير و جوان واى رباب

تير تا آمده افتاده به جان سر تو
ساخته كار سرت رفته سراغ پر تو
تير هم قدّ تو بوده كه شدى هم بازيش؟
ثمرش اينكه پر از خون شده برگ و بر تو
همه ممنون حسينيم كه نگذاشت سرت
بر زمين افتد و خاكى بشود حنجر تو
رفته تا عرش خدا خون گلويت اما
دو سه تا قطره از آن ريخته دور و بر تو
ردّ پاى پدرت درهَم و برهَم شده است
كآر دست پدرت داده تن بى سر تو
آرزو داشت كه داماد شوى اما حيف
نقش بر آب شده آرزوى مادر تو
بعد از اين ذكر لب هر دو جهان واى حسین
روضۀ مرد و زن و پير و جوان واى حسین

روضه خوان حرم آل عبا ، گهواره
گريه كن زينب و بانى عزا ، گهواره
مادرى سينه زنان موى كنان مى گويد
پسرم نيست بگو رفته كجا ، گهواره ؟
چون على نيست تكان مى دهد و زير لبش
خوانده لا لا لا لا لا لا لا لا لا ، گهواره
” و نبوّت به دو تا معجزه آوردن نيست “
شده هم رتبه موسى و عصا ، گهواره
عصر روز دهم آمد به حرم حرمله و
و بماند كه سپس ديده چه ها ، گهواره

على اكبر لطيفيان

 

حضرت علی اصغر (ع)

 بست بر روی سر عمامۀ پیغمبر را
رفت تا بلکه پشیمان بکند لشکر را
من به مهمانی تان سوی شما آمده‌ام
یادتان نیست نوشتید بیا؟ آمده‌ام
ننوشتید بیا کوه فراهم کردیم؟
پشت تو لشکر انبوه فراهم کردیم
ننوشتید زمین ها همه حاصلخیزند؟
باغ هامان همه دور از نفس پاییزند
ننوشتید که ما در دلمان غم داریم؟
در فراوانی این فصل تو را کم داریم
ننوشتید که هستیم تو را چشم به راه؟
نامه نامه لک لبیک ابا عبدالله
باز در آیِنه ، کوفی صفتان رخ دادند
آیه‌ها را همه با هلهله پاسخ دادند
بی‌گمان در صَدَف خالی‌شان دُرّی نیست
بین این لشکر وامانده دگر حرّی نیست
بی وفایی به رگ و ریشۀ آن مردم بود
قیمت یوسف زهرا دو سه مَن گندم بود
آی مردم پسر فاطمه یاری می‌خواست
فقط از آن همه یک پاسخ آری می‌خواست
چه بگویم به شما هست زبانم قاصر
دشت لبریز شد از جملۀ هل من ناصر
در سکوتی که همه مُلک عدم را برداشت
ناگهان کودک شش ماهه علم را برداشت
همه دیدند که در دشت هماوردی نیست
غیر آن کودک گهواره نشین مردی نیست
آیه آیه رجز گریه تلاوت می کرد
با همان گریۀ خود غسل شهادت می کرد
گاه در معرکه آن کار دگر باید کرد
گریه بُرَّنده تر از تیغ ، عمل خواهد کرد
عمق این مرثیه را مشک و علم می دانند
داستان را همۀ اهل حرم می دانند
بعد عباس دگر آب سراب است سراب …
غیر آن اشک که در چشم رباب است رباب…
مرغِ در بین قفس این در و آن در می‌زد
هی از این خیمه به آن خیمه زنی سر می زد
آه بانو چه کسی حال تو را می فهمد؟
علی از فرط عطش سوخت ، خدا می فهمد
می رسد نالۀ آن مادر عاشورایی
زیر لب زمزمه دارد: پسرم لالایی
کمی آرام که صحرا پُرِ گرگ است علی
و خدای من و تو نیز بزرگ است علی
کودک من به سلامت سفرت ، آهسته
می‌روی زیر عبای پدرت آهسته
پسرم می روی آرام و پر از واهمه‌ام
بیشتر دل نگران پسر فاطمه ام
پسرم شادی این قوم فراهم نشود
تاری از موی حسین بن علی کم نشود
تیر حس کردی اگر سوی پدر می‌آید
کار از دست تو از حلق تو بر می‌آید
خطری بود اگر، چاره خودت پیدا کن
قد بکش حنجره‌ات را سپر بابا کن

سید حمیدرضا برقعی

 

شعر شب هفتم محرم

حضرت علی اصغر علیه السلام

شعر شب پنجم محرم – عبدالله بن حسن (ع)

شعر شب پنجم محرم

عبدالله بن حسن (ع)

گـذرِ ثانیه هـا هر چه جلوتر می رفت
بیشتر بینِ حرم حوصله اش سر می رفت
بُغض می كرد یتیمانه به خود می پیچید
در عسل خواستن آری به برادر می رفت
تا دلِ عمّه شود نرم بـه هـر در مـی زد
با گلِ اشك به پا بوسیِ مـعجر می رفـت
دیـد از دور كه سر نیزه عمـو را انداخت
مثـلِ اِسپند به دلسوزیِ مَجمر مـی رفت
دیـد از دور كه یـوسف ز نـفس افتاد و
پنجۀ گرگ به پیراهنِ او وَر می رفـت

رو به گـودالِ بلا از حـرم افتـاد به راه
یـازده سـاله چه مـردی شده مـاشاءالله

دید یـك دشت پِـیِ كُشتـنِ او آمـاده
تیر و سر نیزه و سنگ از همه سو آمـاده
دید راضی است به معراجِ شهادت برسد
مطمئن است و به خون كرده وضو آماده
آه، با كُندۀ زانو به رویِ سینـه نشست
چنگ انـداختـه در طرّۀ مو، آمـاده
هیچكس نیست كه پایش به سویِ قبله كِشد
ایـن جـگر سوخته افتاده بـه رو آمـاده
ترسشان ریـخته و گـرمِ تعـارف شده اند
خنـجـر آمـاده و گـودیِ گلـو آمـاده

بازویـش شـد سپرِ تیـغ و به لـب وا اُمّاه
یـازده سـاله چه مـردی شده مـاشاءالله

زخـم راهِ نفسِ آیـنـه در چنگ گرفت
درد پیچید و تنش نبضِ هماهنـگ گرفت
استخوان خُرد ترك، دست شد آویز به پوست
آه از این صحنۀ جانسوز دلِ سنگ گرفت
گوهـرش را وسـطِ معـركۀ تاخت و تاز
به رویِ سینۀ پا خوردۀ خود تنگ گرفت
با پدر بود در آغوشِ پُر از مِـهـرِ عـمـو
مزدِ مشتاقیِ خود خوب از این جنگ گرفت
بـاز تیر و گلـو و طفل به یـك پلك زدن
باز هم چهرۀ خورشید ز خون رنگ گرفت

علیرضا شریف

 

عبدالله بن حسن (ع)

صبر كن پای گلوی تو ذبیحت باشم
صورتم غرقۀ خون شد كه شبیهت باشم
ذكر الغوث بریده ز لبت می آید
سعی كن تشنۀ اذكار صریحت باشم
آمدم باز بخندی و بگویی پسرم
كشته و مردۀ لبخند ملیحت باشم
دست من رفت نشد سینه زنت باشم حیف
دَم دَهَم تا دَمِ گودال مسیحت باشم
بدنم خوب قلم خورده به سر نیزه و نعل
تن پر زخم رسیدم كه ضریحت باشم
مانده ام مات ، كه با سنگ تو را زد چه كنم
خون زخم سر تو بند نیامد چه كنم
خرمن موی تو در پنجۀ دشمن دیدم
عمه این صحنه ندیده است ولی من دیدم
دور تا دور تو از بغض حرامی پر بود
پیكرت را هدف نیزه و آهن دیدم
سر تقسیم غنائم چقدر دعوا بود
دزدی و غارت عمامه و جوشن دیدم
شمر ملعون تو را از بغلم كرد جدا
پشت و رو كرد تو را لحظۀ مردن دیدم
زیر لب آه كشیدی و پر از درد شدم
سهم ، از درد تنت برده ام و مرد شدم

محسن حنیفی

 

عبدالله بن حسن (ع)

آی لشگر منم آن یار اباعبدا…
عاشق و تشنه ی دیدار اباعبدا…
بس که میسوزم و تبدار اباعبدا…
یوسفم لیک خریدار اباعبدا…
باکلافی سر بازار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

ره گشایید که ظرف عسلی می آید
عاشق و تشنه ی خیر العملی می آید
پسر کوچک شیر جملی می آید
نوه ی حیدر کرار، علی می آید
هستم امروز سپه دار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

باد ها سوی مدینه خبرش را بردند
بر مشام همه بوی جگرش را بردند
هم کلاخود سرش هم سپرش را بردند
دیدم ای وای که شال کمرش را بردند
که کشیده ست کجا کار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

شده دعوا سرسکه، سر لقمه، سر نان
شده دعوا به سر غارت گل پیرهنان
به نیایش چوگشود آن شه مظلوم زبان
حرف حق زد دهنش را پر خون کرد سنان
نیزه شد پاسخ هربار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

گرگها! پاره تن یوسف زهرا نکنید
اینقدر نیزه به پهلوی عمو جا نکنید
اینقدرحفره در این موم عسل وا نکنید
لااقل نیزه ی خود در تن او تا نکنید
مادرش آمده دیدار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

همه ی دشت شده ناله ی وا حزن و محن
مادرش آمده و عمه و بابام حسن
هی از این فاصله ی کم به لبش تیر نزن
دست من هست، نگو از سر معشوق سخن
دست من هست جلودار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

عاقبت ناله شدم در همه جا پیچیدم
بغل حضرت معشوق کمی خندیدم
یک کسی نیزه زد و من به عمو چسبیدم
دست من قطع که شد هیبت سقا دیدم
ای به قربان علمدار اباعبدا…
حسین ابا عبدالله

سید علی رکن الدین

 

شعر شب پنجم محرم

عبدالله بن حسن علیه السلام

اشعار ایام ولادت و جشن های مذهبی

اشعار ایام ولادت و جشن های مذهبی

ارتباط مستقیم با مجید فاضلی

ارسال پیامها و نظرات شما

دریافت شعر و ترانه های شما

جهت تولید موسیقی

اینستاگرام

MajidFazeli.Music

صفحۀ اول سایت

www.MajidFazeli.com

جستجوی مطالب سایت

اشعار ایام ولادت و جشن های مذهبی
شعر ولادت پیامبر شعر میلاد پیامبر شعر ولادت رسول اکرم شعر میلاد رسول اکرم شعر ولادت حضرت محمد شعر میلاد حضرت محمد هفته وحدت شعر ولادت امیرالمونین شعر ولادت حضرت علی شعر ولادت امام علی شعر ولادت حضرت زهرا شعر ولادت حضرت فاطمه شعر ولادت امام حسن مجتبی شعر ولادت امام مجتبی شعر ولادت امام حسین شعر ولادت امام سجاد شعر ولادت امام محمد باقر شعر ولادت امام باقر شعر شهادت امام جعفر صادق شعر ولادت امام صادق شعر ولادت امام موسی کاظم شعر ولادت امام کاظم شعر ولادت امام رضا شعر ولادت امام محمد تقی شعر ولادت امام جواد شعر ولادت امام علی نقی شعر ولادت امام هادی شعر ولادت امام حسن عسکری شعر ولادت امام حسن شعر ولادت امام حسن عسگری شعر میلاد امیرالمونین شعر میلاد حضرت علی شعر میلاد امام علی شعر میلاد حضرت زهرا شعر میلاد حضرت فاطمه شعر میلاد امام حسن مجتبی شعر میلاد امام مجتبی شعر میلاد امام حسین شعر میلاد امام سجاد شعر میلاد امام محمد باقر شعر میلاد امام باقر شعر میلاد امام جعفر صادق شعر میلاد امام صادق شعر میلاد امام موسی کاظم شعر میلاد امام کاظم شعر میلاد امام رضا شعر میلاد امام محمد تقی شعر میلاد امام جواد شعر میلاد امام علی نقی شعر میلاد امام هادی شعر میلاد امام حسن عسکری شعر میلاد امام حسن شعر میلاد امام حسن عسگری شعر میلاد امام زمان شعر ولادت امام زمان شعر روز پاسدار شعر میلام امام مهدی شعر ولادت امام مهدی
نیمه شعبان
شعر نیمه شعبان روز جانباز شعر ولادت حضرت عباس شعر میلاد حضرت عباس شعر ولادت علی اکبر روز جوان شعر روز مادر شعر روز پدر شعر روز پرستار    

اشعار ایام شهادت و عزاداری های مذهبی

اشعار ایام شهادت و عزاداری های مذهبی

اشعار ایام شهادت و عزاداری های مذهبی
سوگنامه
شعر رحلت پیامبر شعر رحلت حضرت رسول اکرم شعر رحلت حضرت محمد شعر رحلت حضرت خدیجه شعر رحلت خدیجه شعر شهادت امیرالمونین شعر شهادت حضرت علی شعر شهادت امام علی شعر شهادت حضرت زهرا شعر شهادت حضرت فاطمه شعر شهادت امام حسن مجتبی شعر شهادت امام مجتبی شعر شهادت امام حسین شعر شهادت امام سجاد شعر شهادت امام محمد باقر شعر شهادت امام باقر شعر شهادت امام جعفر صادق شعر شهادت امام صادق شعر شهادت امام موسی کاظم شعر شهادت امام کاظم شعر شهادت امام رضا شعر شهادت امام محمد تقی شعر شهادت امام جواد شعر شهادت امام علی نقی شعر شهادت امام هادی شعر شهادت امام حسن عسکری شعر شهادت امام حسن شعر شهادت امام حسن عسگری  

شعر مذهبی

شعر مذهبی
شعر مذهبی
اشعار مذهبی

زندگینامه پیامبر اسلام
زندگینامه حضرت محمد
شعر در وصف پیامبر
شعر در وصف حضرت محمد
شعر میلاد حضرت محمد
شعر میلاد پیامبر
شعر ولادت حضرت محمد
شعر ولادت پیامبر
شعر رحلت پیامبر
شعر رحلت حضرت محمد

زندگینامه حضرت خدیجه
شعر در وصف حضرت خدیجه
شعر رحلت حضرت خدیجه

زندگینامه امام علی
شعر در وصف امیرالمونین
شعر در وصف حضرت علی
شعر در وصف امام علی
شعر ولادت امام علی
شعر ولادت حضرت علی
شعر ولادت امیرالمونین
شعر میلاد امام علی
شعر میلاد حضرت علی
شعر روز پدر
شعر میلاد امیرالمونین
شعر شهادت امام علی
شعر شهادت حضرت علی
شعر شهادت امیرالمونین

شعر آئینی
شعر آیینی

زندگینامه حضرت زهرا
زندگینامه حضرت فاطمه
شعر در وصف حضرت زهرا
شعر در وصف حضرت فاطمه
شعر روز مادر
شعر ولادت حضرت زهرا
شعر ولادت حضرت فاطمه
شعر میلاد حضرت زهرا
شعر میلاد حضرت فاطمه
شعر شهادت حضرت زهرا
شعر شهادت حضرت فاطمه

زندگینامه امام حسن مجتبی
زندگینامه امام حسن
شعر در وصف امام حسن مجتبی
شعر ولادت امام حسن مجتبی
شعر میلاد امام حسن مجتبی
شعر شهادت امام حسن مجتبی
شعر در وصف امام مجتبی
شعر ولادت امام مجتبی
شعر میلاد امام مجتبی
شعر شهادت امام مجتبی

زندگینامه امام حسین
شعر در وصف امام حسین
شعر ولادت امام حسین
شعر میلاد امام حسین
شعر روز پاسدار
شعر شهادت امام حسین

زندگینامه امام سجاد
شعر در وصف امام سجاد
شعر ولادت امام سجاد
شعر میلاد امام سجاد
شعر شهادت امام سجاد

زندگینامه امام محمد باقر
زندگینامه امام باقر
شعر در وصف امام محمد باقر
شعر ولادت امام محمد باقر
شعر میلاد امام محمد باقر
شعر شهادت محمد باقر
شعر در وصف امام باقر
شعر ولادت امام باقر
شعر میلاد امام باقر
شعر شهادت باقر

زندگینامه امام جعفر
زندگینامه امام صادق
شعر در وصف امام جعفر صادق
شعر ولادت امام جعفر صادق
شعر میلاد امام جعفر صادق
شعر شهادت امام جعفر صادق
شعر در وصف امام صادق
شعر ولادت امام صادق
شعر میلاد امام صادق
شعر شهادت امام صادق

زندگینامه امام موسی کاظم
شعر در وصف امام موسی کاظم
شعر ولادت امام موسی کاظم
شعر میلاد امام موسی کاظم
شعر شهادت امام موسی کاظم
زندگینامه امام کاظم
شعر در وصف امام کاظم
شعر ولادت امام کاظم
شعر میلاد امام کاظم
شعر شهادت امام کاظم

زندگینامه امام رضا
شعر در وصف امام رضا
شعر ولادت امام رضا
شعر میلاد امام رضا
شعر شهادت امام رضا

شعر ارزشی
اشعار ارزشی

زندگینامه امام محمد تقی
زندگینامه امام جواد
شعر در وصف امام محمد تقی
شعر ولادت امام محمد تقی
شعر میلاد امام محمد تقی
شعر شهادت محمد تقی
شعر در وصف امام جواد
شعر ولادت امام جواد
شعر میلاد امام جواد
شعر شهادت امام جواد

زندگینامه امام علی نقی
زندگینامه امام هادی
شعر در وصف امام علی نقی
شعر ولادت امام علی نقی
شعر میلاد امام علی نقی
شعر شهادت امام علی نقی
شعر در وصف امام هادی
شعر ولادت امام هادی
شعر میلاد امام هادی
شعر شهادت امام هادی

زندگینامه امام حسن عسکری
زندگینامه امام حسن عسگری
شعر در وصف امام حسن عسکری
شعر ولادت امام حسن عسکری
شعر میلاد امام حسن عسکری
شعر شهادت امام حسن عسکری
شعر در وصف امام حسن عسگری
شعر ولادت امام حسن عسگری
شعر میلاد امام حسن عسگری
شعر شهادت امام حسن عسگری

زندگینامه امام زمان
زندگینامه امام مهدی
شعر در وصف امام زمان
شعر ولادت امام زمان
شعر میلاد امام زمان
شعر در وصف امام مهدی
شعر ولادت امام مهدی
شعر میلاد امام مهدی
شعر نیمه شعبان