ترانه ” آسمون قشنگ ” – رضا یگانی

آسمون قشنگ

آسمون وقتی قشنگه تودلا غمی نباشه
میون روزمرگی ها زیادو کمی نباشه

ادما خندها شونو زیر ماسکی نپوشونن
روی گونه گلامون شبنم ونمی نباشه

گلهای قشنگ عشقوهرجاپیش اومد بکاریم
ارزوکنیم تو دنیا دردو ماتمی نباشه

اسمون وقتی قشنگه ابرهای تیره ببارن
روزمین خیس ونمدارکسی پاپتی نباشه

صدای خنده دردو پاک کنیم ازرولبامون
برای دوباره دیدن شاید فرصتی نباشه


دفتر شعر رضا یگانی

اینجا کلیک کنید