ترانه ” خاطرات نا تموم ” – محبوبه بیاتی

خاطرات ناتموم

مگه میشه که نباشی و
من از خودم نپرسم
که چرا رفتی، من اینجا
حتی از خودم می ترسم
نمی دونم که چی شد
ازم گرفتی همه دنیاتو
دیگه حتی توی خوابم
نمی بینم خواب و رویاتو
حالا من موندم و حسرت
حرف روزای گذشته
غم دنیاتو نبینم
من که از سرم گذشته
از سرم گذشته دیگه
گمونم بر نمی گردی
خاطرات ناتمومو
تو با حرفات پاره کردی
داره میندازه به جونم
همه دنیا رو زبونت
ولی میگم بی خیالش
جون من بسته به جونت


دفتر شعر محبوبه بیاتی
اینجا کلیک کنید