ترانه ” شکایت ” – رضا یگانی

شکایت

دلو باید به خونه دعوت کنم
بایددلوکمی نصیحت کنم

بهش بگم که عاقبت نداره
به راه راست دلو هدایت کنم

همیشه دل اسیرعشق یاره
میخواد که من ازش حمایت کنم

صدبارزمین خورده نمیره ازرو
جقدربایددلوشماتت کنم

جنون دل جنون ساده ای نیست
به کی باید ازش شکایت کنم

وقتیکه عاشق میشه من میترسم
حریمشومیخوادرعایت کنم

پاهاش درازترازگلیم عشقه
حروم میشه هرجی عبادت کنم

دلوبایدبخونه دعوت کنم
خواهش ازش به ترک عادت کنم

برای جیدن پرای عشقش
سعی وتلاش تابی نهایت کنم

پنهونی نامه هاشومن بخونم
قصه شوهرجایی حکایت کنم

طلسم عشقو بشکنم با اشکهام
دلورهاازاین اسارت کنم


دفتر شعر رضا یگانی

اینجا کلیک کنید