شعر ” بی بهونه ” – رضا یگانی

بی بهونه

میخوام بی بهونه کنارتو باشم
بایادت بخوابم به یادتو پاشم
سحر دسته دسته گل سرخ بچینم
سرراه قلبت بشینم بپاشم
میخوام آرزوهام برای توباشه
دل بی پناهم توقلب توجاشه
اسیرای خاک و براشون بمیرم
قیامت همینجا همینجا بپاشه
اگرروزگارم شکسته دلت رو
فنا کرده دنیا همه حاصلت رو
گناه دلم نیست گناه زمونه ست
زمونه میخوادتازیرپات فداشم


دفتر شعر رضا یگانی

اینجا کلیک کنید