شعر ” توتیای چشم ” – رضا یگانی

توتیای چشم

دلم میخواد از آدما دور بشه
جایی بره تنها گم و گور بشه

هفت شهر عشق ودربدر بگرده
همراه با عطار نیشابور بشه

دلم میخواد تو شهر عشق عطار
غرق به دریایی پر از نور بشه

ستاره هارو یک به یک بچینه
کنار ماه همسایه با هور بشه

منتظره براش خبر بیارن
با شهدا می‌تونه محشور بشه

خاک مزار شهدا توتیاست
سرمه کنه تا دل پراز شور بشه

بهار عمر می‌گذره پاییز میاد
نام شهید باید که مشهور بشه

دست نیاز دل بسوی خداست
الهی چشم دشمنا کور بشه


دفتر شعر رضا یگانی

اینجا کلیک کنید