شعر شب اول محرم – حضرت مسلم بن عقیل

شعر شب اول محرم

شعر شهادت حضرت مسلم (ع)

چه کنم؟ نامه نوشتم که بیایی کوفه
کاش برگردی ازاین راه و نیایی کوفه
درشب عید خضابی بکنم مستحب است
بسته بر صورت من به چه حنایی کوفه
بین یک کوچۀ باریک گرفتار شدم
کرده برپا چو مدینه چه عزایی کوفه
وای اگر آیۀ قرآن وسط راه افتد
وای آن هم وسط راه چه جایی کوفه
نگذارم که شود حج تو بی قربانی
بین بازار به پا کرده منایی کوفه
گر به جسم پدر تو نرسیده دستش
می کند با تن من عقده گشایی کوفه
موی آشفتۀ من تحفه بازار شده
زده بر موی سرم دست گدایی کوفه
فکر زینب کن و تا دیر نگشته برگرد
آسمانش بدهد بوی جدایی کوفه
صف کشیدند همه تیر سه شعبه بخرند
بر کماندار دهد قدر و بهایی کوفه
شرط بستند سر چشم علمدار حرم
صحبت ضرب عموداست به جایی کوفه
زیر چادر گره مقنعه را محکم کن
که ندارد به خدا شرم و حیایی کوفه

قاسم نعمتی

 

شعر شهادت حضرت مسلم (ع)

با لب پاره ؛ لب بام ؛ سلامم به شما
تا بگیرد دلم آرام؛ سلامم به شما
آخر از عشق تو راهیّ سر دار شدم
ای علی زاده ببین میثم تمار شدم
باز هم شکر ، زن و بچّه ندیدند مرا
موقعی که وسط کوچه کشیدند مرا
هیچ کس نیست دگر دور و بر مسلم تو
بسته شد مثل علی بال و پر مسلم تو
سر عباس و پسرهات سلامت آقا

گر شکستند در این کوچه سر مسلم تو
قسمت این بود ؛ لبِ تشنه شهیدم بکنند
پیش مرگ جگرت شد جگر مسلم تو
لب من خشک و دو چشمم تر و قلبم سوزان
زده اند آتش بر خشک و تر مسلم تو
به فدای سر یک موی عزیزان تو باد
جان هر دو پسر دربه در مسلم تو
کاش می شد بنویسم که نیایی اینجا
که می آید به سر تو چه بلایی اینجا
حاصل این سفرت بی علی اصغر شدن است
بی برادر شدن و بی علی اکبر شدن است
همه ی ترسم از این است که مضطر بِشَوی
مثل این نائب دل سوخته ؛ بی سر بِشَوی
وای اگر گَرْد بر آیینه ی تو بنشیند
شمر با چکمه روی سینه ی تو بنشیند
وای اگر کار به توهین و جسارت بکشد
وای اگر خواهرتان بار اسارت بکشد
وای اگراهل و عیال تو زمین گیر شوند
دخترکهات پس از رفتن تو پیر شوند
بدنم نقش زمین است میا کوفه حسین
خواهش مسلمت این است میا کوفه حسین

محمد قاسمی

 

شعر شهادت حضرت مسلم (ع)

از سـرِ دار به دلـدار نگـاهی دارد
آه این مرد چه چشمان پر آهی دارد
زیر لب زمزمه دارد که گرفتار شدم
به ره مکـه هر از گاه نگـاهی دارد
مثل حیدر دلش از کوفه به درد آمده است
روی بام است ولی میل به چاهی دارد
با لب پر ترکش غرق تمنا می گفت:
سخن آخر من ، سوی تو راهی دارد؟
همۀ حرف من این است میا کوفه حسین
کوفـه بهر تو خیــالات تبــاهی دارد
همه بهر علی اصغر پی تیر سه پرند
یک نفر نیست بگوید چه گناهی دارد؟
تو به همراه خودت اهل و عیالی داری
کوفه امـا سر راه تو سپــاهی دارد
قصد دارند عزیـزان تو را خـوار کنند
پس نیا، که حرمت عزت و جاهی دارد
بیشتر از همه دلواپس زینب هستم
بیـن این قـوم مپنـدار پنــاهی دارد
الغرض اینکه بساط همه جور است نیا
سهمت از بیعتشان کنج تنور است نیا

مصطفی هاشمی نسب

 

شعر شب اول محرم
حضرت مسلم بن عقیل

اشعار ایام شهادت و عزاداری های مذهبی

اشعار ایام شهادت و عزاداری های مذهبی

اشعار ایام شهادت و عزاداری های مذهبی
سوگنامه
شعر رحلت پیامبر شعر رحلت حضرت رسول اکرم شعر رحلت حضرت محمد شعر رحلت حضرت خدیجه شعر رحلت خدیجه شعر شهادت امیرالمونین شعر شهادت حضرت علی شعر شهادت امام علی شعر شهادت حضرت زهرا شعر شهادت حضرت فاطمه شعر شهادت امام حسن مجتبی شعر شهادت امام مجتبی شعر شهادت امام حسین شعر شهادت امام سجاد شعر شهادت امام محمد باقر شعر شهادت امام باقر شعر شهادت امام جعفر صادق شعر شهادت امام صادق شعر شهادت امام موسی کاظم شعر شهادت امام کاظم شعر شهادت امام رضا شعر شهادت امام محمد تقی شعر شهادت امام جواد شعر شهادت امام علی نقی شعر شهادت امام هادی شعر شهادت امام حسن عسکری شعر شهادت امام حسن شعر شهادت امام حسن عسگری  

شعر مذهبی

شعر مذهبی
شعر مذهبی
اشعار مذهبی

زندگینامه پیامبر اسلام
زندگینامه حضرت محمد
شعر در وصف پیامبر
شعر در وصف حضرت محمد
شعر میلاد حضرت محمد
شعر میلاد پیامبر
شعر ولادت حضرت محمد
شعر ولادت پیامبر
شعر رحلت پیامبر
شعر رحلت حضرت محمد

زندگینامه حضرت خدیجه
شعر در وصف حضرت خدیجه
شعر رحلت حضرت خدیجه

زندگینامه امام علی
شعر در وصف امیرالمونین
شعر در وصف حضرت علی
شعر در وصف امام علی
شعر ولادت امام علی
شعر ولادت حضرت علی
شعر ولادت امیرالمونین
شعر میلاد امام علی
شعر میلاد حضرت علی
شعر روز پدر
شعر میلاد امیرالمونین
شعر شهادت امام علی
شعر شهادت حضرت علی
شعر شهادت امیرالمونین

شعر آئینی
شعر آیینی

زندگینامه حضرت زهرا
زندگینامه حضرت فاطمه
شعر در وصف حضرت زهرا
شعر در وصف حضرت فاطمه
شعر روز مادر
شعر ولادت حضرت زهرا
شعر ولادت حضرت فاطمه
شعر میلاد حضرت زهرا
شعر میلاد حضرت فاطمه
شعر شهادت حضرت زهرا
شعر شهادت حضرت فاطمه

زندگینامه امام حسن مجتبی
زندگینامه امام حسن
شعر در وصف امام حسن مجتبی
شعر ولادت امام حسن مجتبی
شعر میلاد امام حسن مجتبی
شعر شهادت امام حسن مجتبی
شعر در وصف امام مجتبی
شعر ولادت امام مجتبی
شعر میلاد امام مجتبی
شعر شهادت امام مجتبی

زندگینامه امام حسین
شعر در وصف امام حسین
شعر ولادت امام حسین
شعر میلاد امام حسین
شعر روز پاسدار
شعر شهادت امام حسین

زندگینامه امام سجاد
شعر در وصف امام سجاد
شعر ولادت امام سجاد
شعر میلاد امام سجاد
شعر شهادت امام سجاد

زندگینامه امام محمد باقر
زندگینامه امام باقر
شعر در وصف امام محمد باقر
شعر ولادت امام محمد باقر
شعر میلاد امام محمد باقر
شعر شهادت محمد باقر
شعر در وصف امام باقر
شعر ولادت امام باقر
شعر میلاد امام باقر
شعر شهادت باقر

زندگینامه امام جعفر
زندگینامه امام صادق
شعر در وصف امام جعفر صادق
شعر ولادت امام جعفر صادق
شعر میلاد امام جعفر صادق
شعر شهادت امام جعفر صادق
شعر در وصف امام صادق
شعر ولادت امام صادق
شعر میلاد امام صادق
شعر شهادت امام صادق

زندگینامه امام موسی کاظم
شعر در وصف امام موسی کاظم
شعر ولادت امام موسی کاظم
شعر میلاد امام موسی کاظم
شعر شهادت امام موسی کاظم
زندگینامه امام کاظم
شعر در وصف امام کاظم
شعر ولادت امام کاظم
شعر میلاد امام کاظم
شعر شهادت امام کاظم

زندگینامه امام رضا
شعر در وصف امام رضا
شعر ولادت امام رضا
شعر میلاد امام رضا
شعر شهادت امام رضا

شعر ارزشی
اشعار ارزشی

زندگینامه امام محمد تقی
زندگینامه امام جواد
شعر در وصف امام محمد تقی
شعر ولادت امام محمد تقی
شعر میلاد امام محمد تقی
شعر شهادت محمد تقی
شعر در وصف امام جواد
شعر ولادت امام جواد
شعر میلاد امام جواد
شعر شهادت امام جواد

زندگینامه امام علی نقی
زندگینامه امام هادی
شعر در وصف امام علی نقی
شعر ولادت امام علی نقی
شعر میلاد امام علی نقی
شعر شهادت امام علی نقی
شعر در وصف امام هادی
شعر ولادت امام هادی
شعر میلاد امام هادی
شعر شهادت امام هادی

زندگینامه امام حسن عسکری
زندگینامه امام حسن عسگری
شعر در وصف امام حسن عسکری
شعر ولادت امام حسن عسکری
شعر میلاد امام حسن عسکری
شعر شهادت امام حسن عسکری
شعر در وصف امام حسن عسگری
شعر ولادت امام حسن عسگری
شعر میلاد امام حسن عسگری
شعر شهادت امام حسن عسگری

زندگینامه امام زمان
زندگینامه امام مهدی
شعر در وصف امام زمان
شعر ولادت امام زمان
شعر میلاد امام زمان
شعر در وصف امام مهدی
شعر ولادت امام مهدی
شعر میلاد امام مهدی
شعر نیمه شعبان