مجید فاضلی : خواننده

برای سفارش شعر و ترانه ، تولید موسیقی
و هماهنگی جهت اجرای برنامه در سراسر کشور

هنرمند بیدار – هنرمند – هنری – اجرای خوانندگی – خوانندگی ارزشی – خواننده ارزشی – خواننده انقلابی – کنسرت – خرید ترانه – فروش ترانه – آهنگسازی – تنظیم کننده – ترانه سرا – آموزش گیتار- گیتار الکتریک – موسیقی – موسیقی پاپ – موسیقی راک – موسیقی شرقی – مجید فاضلی : خواننده – مجید فاضلی : خواننده – خلیج فارس – ایران – ایرانی ضد صهیونیست – ضد اسرائیل – ضد امپریالیسم – هنرمند بیدار – هنرمند – هنری – اجرای خوانندگی – خوانندگی ارزشی – خواننده ارزشی – خواننده انقلابی – کنسرت – خرید ترانه – فروش ترانه – آهنگسازی – تنظیم کننده – ترانه سرا – آموزش گیتار- گیتار الکتریک – موسیقی – موسیقی پاپ – موسیقی راک – موسیقی شرقی – مجید فاضلی : خواننده – مجید فاضلی : خواننده – خلیج فارس – ایران – ایرانی ضد صهیونیست – ضد اسرائیل – ضد امپریالیسم –

AWAKEARTIST – AWAKE ARTIST – IRAN – PERSIAN

AWAKE ARTIST

این واژه برای اولین بار در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۶ در این سایت www.MajidFazeli.com کلید خورد

 

به امید روزی که یک کمپین جهانی با واژۀ AWAKE ARTIST کلید بخورد و تمام هنرمندان جهان از خواب غفلت و سکوت در برابر ظلم جهانی بیدار شوند و هر کدام با خلق چند اثر هنری ضد امپریالیسم موجی از خشم بر علیه جنگ افروزان در تمام نقاط کرۀ زمین برپا کنند

 

هنرمندان جهان امروز با سکوت شرمسارشان در برابر ظلم جهانی ، لکۀ ننگی خواهند بود ، بر پیشانی هنر ،
در این دوره از تاریخ بشر

 

۰۰۰۰/۰۰/۰۰