مدیر برنامه های مجید فاضلی

مدیر برنامه های
مجید فاضلی

شماره ارتباط در
تلگرام و سروش
۰۹۱۹۸۶۵۱۷۲۳

اجرای خوانندگی و موسیقی در سراسر کشور
سفارش شعر و ترانه ، سفارش تولید موسیقی
هماهنگی کلاسهای آموزشی

نمونه فیلم های اجرای مجید فاضلی

مدیر برنامه های مجید فاضلی