گزارش خبرگزاری ها

گزارش خبرگزاری ها
مرتبط با مجید فاضلی


مصاحبه با خبر ۲۰:۳۰
در خصوص حاشیه های تولید موزیک ویدیو شهر آسمونی


خبرگزاری ABNA24
کنگره ملی شهید حسن باقری – تبریز – ۹/بهمن/۹۷


خبرگزاری فارس
یادواره خادمان ملکوتی – شیراز – ۲۵/بهمن/۹۷


خبرگزاری نوید شاهد
یادواره خادمان ملکوتی – شیراز – ۲۵/بهمن/۹۷


شبکه سه / سایت فیلم تبیان
کلیپ شهر آسمونی


شبکه پنج / سایت تلوبیون
کلیپ شهر آسمونی


شبکه افق / سایت تلوبیون
کلیپ شهر آسمونی


اخبار یادواره شهدای نیروی انتظامی شیراز

خبربان

فارس نیوز

خبرگزاری فردا

خبرگزاری تقریب

خبرنامه دانشگاه شیراز

خبرگزاری بین المللی قرآن

 

مجید فاضلی