طراح و مجری دکورهای حرفه ای
حامد نمازی فرد
اجرای انواع دکور – گروه هنرمند بیدار