گروه هنرمند بیدار
حمید رضا راوش 13
اینستاگرام حمید رضا راوش

مجری
حمیدرضا راوش

مجید فاضلی
اینستاگرام مجید فاضلی

خواننده
مجید فاضلی

اجرای برنامه های هنری در سراسر کشور
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

a painless artist, with his deep silence against world oppression, is a shame on the forehead of art , In Human History
0000/00/00

MORE

هنرمند بدون درد ، با سکوت عمیقش در برابر ظلم ، لکۀ ننگی خواهد بود بر پیشانی هنر ، در تاریخ بشر 
۰۰۰۰/۰۰/۰۰
بیشتر

هنرمند بیدار
Awake Artist Group

مجری ، خواننده ، جشنواره ، همایش ، یادواره ، کنسرت ، برنامه های ارزشی ، خواننده ارزشی ، خواننده انقلابی ، حامد زمانی ، کنگره شهدا ، مجید فاضلی ، خواننده صدا و سیما ، نظام اسلامی ، سید جواد هاشمی