اجرای برنامه های شاد در جشنها
مدیر برنامه ها

۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

 
مجید فاضلی 56
خواننده
مجید فاضلی
مجری - حمید رضا راوش 003
مجری
حمید رضا راوش
مجری - روح الله راوش 980524-1
مجری
روح الله راوش
نمایش طنز - 003
نمایش طنز

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

جشن ازدواج دانشجویی
مجید فاضلی


 

یک شب طوفانی با آهنگ بنام وطن
 مجید فاضلی


 

اجرای آهنگ همراه خورشید
پخش از شبکه های سه و یک
 مجید فاضلی


 

اجرا در شبکه یک سیما
آهنگ بنام وطن

دانلود کلیپ بالا

 

نمایش طنز 

 

اجرای روح الله راوش

 

نمایش طنز
بازیگران : رضا سیروس و محمد رستمی

 

اجرای روح الله راوش

مجید فاضلی 24

مجید فاضلی 25

آهنگ های حماسی

آهنگ های ویژه یادواره شهدا

آهنگ های شاد

 

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

 

اجرای برنامه های حماسی - گروه هنرمند بیدار

اجرای برنامه های شاد در جشنها