یادواره شهدا ، خواننده ، مجری ، اجرای یادواره

اجرای بهترین برنامه ها در سراسر کشور
مدیر هماهنگی

۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

 

نمونه اجراهای یادواره شهدا

اجرای آهنگ یادواره
یادواره شهدای سفید شهر
 

نمونه اجراهای یادواره شهدا

پخش زنده شبکه سه
کنگره ملی شهدای استان سیستان و بلوچستان

مجری یادواره : حمیدرضا راوش

نمونه اجراهای یادواره شهدا

پخش زنده اجرای مجید فاضلی
آهنگ بابای زخمی
یادواره شهدا شهر اراک

نمونه اجراهای یادواره شهدا

پخش زنده
مراسم چهلم سردار سلیمانی

مجری : حمیدرضا راوش
مصلی تهران / بهمن ۹۸

نمونه اجراهای یادواره شهدا

بخشی از نمایش بابای زخمی
یادواره مادران شهدا

نمونه اجراهای یادواره شهدا

یادواره شهدای شهر کرمان
مجری یادواره : حمیدرضا راوش

نمونه اجراهای یادواره شهدا

پخش تلویزیونی اجرای آهنگ یادواره
در یادواره شهدای شهر شیراز
خواننده : مجیدفاضلی

نمونه اجراهای یادواره شهدا

یادواره شهدای شهر طبس
اجزای حمیدرضا راوش

نمونه اجراهای یادواره شهدا

اجرای حمید رضا راوش
در یادواره شهدای نیروی انتظامی

نمونه اجراهای یادواره شهدا

اجرای نمایش وسیع و میدانی با بیش از ۲۰ هنرمند
برای راهیان نور در دزفول – ۱۳۹۵

نمونه اجراهای یادواره شهدا

اجرای نمایش وسیع و میدانی با بیش از ۲۰ هنرمند
برای راهیان نور در دزفول – سال ۱۳۹۶

نمونه اجراهای یادواره شهدا

سخنران یادواره
سردار اهوازیان

نمونه اجراهای یادواره شهدا

راوی دفاع مقدس
حاج امیری

نمونه اجراهای یادواره شهدا

نمایش فانوس معبر ۳

نمونه اجراهای یادواره شهدا

ورود پیکر مطهر شهید حججی به ایران
فرودگاه مهرآباد
مجری : حمید رضا راوش

مداح : داود شکاری

نمونه اجراهای یادواره شهدا

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

یادواره شهدا

یادواره شهدا

مدیر برنامه ها
۰۹۳۵۳۵۰۳۰۷۸

اجرای برنامه های حماسی - گروه هنرمند بیدار

.