آکورد آهنگها - مجید فاضلی

آکورد آهنگ ها

سلامخوش آمدید متن و آکورد آهنگ ها با تعیین سر ضربهای آهنگ برای خوانندگیبا کیفیت خوب برای پرینت گرفتن روی کاغذA4با فرمت تصویری jpg که در تمام گوشی ها و کامپوترها به راحتی باز میشود نام آهنگ _ نام خواننده_ ریتم _ سلطان قلبها عارف ۳/۴ بوی عیدی فرهاد مهراد ادامه مطلب…

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها