آهنگ سخن عشق – مجید فاضلی

آهنگ سخن عشق مجید فاضلی دانلود آهنگ سخن عشق ” متن آهنگ سخن عشق “ هرگز نرود از دلم آنی آنکس که نظر بر دل ما کرد از عشق سخن گفت و ندیدی با این دل بیچاره چها کرد گفتم ز خیالش آسودگیم نیست بر گردنم این رشته دگر همچو ادامه مطلب…

آهنگ تبر – مجید فاضلی

آهنگ تبر دانلود آهنگ تبر هرگونه بهره برداری بدون اجازه صاحب اثر پیگرد قانونی دارد متن ترانۀ تبر جانی ام ، یک جنونِ بیمارم خشم سرخورده ای که بیزارم از لجن های تُنگِ افکارم غمِ توی نگاهِ مردابم یه شب نحسِ توی تقویمم منم ُ بغض های بدخیمم! زخم با ادامه مطلب…

آهنگ رویای پوشالی – مجید فاضلی

آهنگ رویای پوشالی مجید فاضلی دانلود آهنگ رویای پوشالی متن آهنگ رویای پوشالی ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد هرگونه بهره برداری بدون اجازه صاحب اثر پیگرد قانونی دارد دلم دلتنگ آرامش در این بی انتهایی که قفس شد جای پروازم شبیه شمع در خلوت چنان سوزم در این ادامه مطلب…

آهنگ زنگ آخر – مجید فاضلی

آهنگ زنگ آخر مجید فاضلی دانلود آهنگ زنگ آخر متن آهنگ زنگ آخر ثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد هرگونه بهره برداری بدون اجازه صاحب اثر پیگرد قانونی دارد منو لبخند تلخم با یه بغض کهنه میجنگیم یه عمره پشت این تصویر برای گریه دلتنگیم همیشه توی این کابوس ادامه مطلب…