دیاپازون چیست

دیاپازون چیست ؟ دیاپازون صدای ثابت و مشخصی تولید می کنه که این صدا در طول موج و فرکانسی مشخص و ثابته و یک معیار دقیق و درست به ما می ده تا هم صدا را بتونیم درست تشخیص بدیم و هم معیاری برای کوک کردن سازهای مختلف در اختیار ادامه مطلب…

آهنگ زنگ آخر
مجید فاضلی