دفتر شعر نرجس السادات طباطبایی

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد آخرین شعر این آخرین شعری کهواست مینویسمه !این آخرین اشکِروی پلکای خیسمه !… این آخرین بارهاگه درمونده و پیرم !هربار برگشتم ولیحالا فقط میرم !… هربار برگشتم ولیاین…بار آخره…عاشق نمیشی! عاشقم!جنگ، نابرابره… میرم ولی ادامه مطلب…

دفتر شعر زهرا ضربی پور

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد چٕشمِ دل خمارِ چشم تو ،یارا،پریشان کرده احوالم.فضای سینه، مهتابی است،به هم پیچیده افکارم.برای دیدنت گاهیلباسِ عافیت پوشمچو رخسارت من بینم،کمی آرام میگیرددل ِ ریشم،دلِ زارم…شرابِ خاطراتت راچو نوشیدم ،شباهنگامچراغِ روشن است.یادتبرای چَشم ها ادامه مطلب…

دفتر شعر شهربانو خواجه

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد زمستان سکوت من ندانم که در این ظلمت و تاریکی روحاز بر عشق در احوال همه جایی هست؟بین این کوه و بیابان و نگاه برهوتباز در مزرعه یک غنچه ی شیدایی هست؟همه جا پر ادامه مطلب…

دفتر شعر علیرضا نوروزیان

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد منو از عشقت نترسون منو از عشقت نترسوننگو که اوّل راهممنو می ترسونی از چیمن خودم صد تا سپاهممنو از عشقت نترسونپای تو هستم همیشهخودتو گول نزن عشقمزندگی بی عشق نمیشهوقتی از صدای بارونجون ادامه مطلب…

دفتر شعر محمد بهراد نسب

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد غربت عابرای سرد و ساکت ، خنده هاشون رفته از یادتوی این دیار غربت ، زندگیمون رفته بر بادتو خیابونای خلوت ، خسته از نگاه سردممثه مجنون تو خیابون ، پی آشنا میگردمگرمی و ادامه مطلب…

دفتر شعر جاوید جاویدان

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد زادروز فردوسی بزرگ یک از ماه بهمن بُدش زاد روزچوفردوسی بگشود چشم آن تموز ز معمار و ناظم که بد در جهانکشیدند نقش آشکار و نهان نمایان بشد کاخ های بلندنبودند هیچ ایمن از ادامه مطلب…

دفتر شعر زینب کریمی افشار (پنهان)

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد نمیدونم از تو و از همه کس دلسردمکمکم کن به عقب برگردم پا گذاشتی بی تفاوت رو منخیلی وقته با دلم میجنگم قرص ماهی تو دل تاریکیغصه هامو تو بغل میگیریمیرسه به مو ولی ادامه مطلب…

دفتر شعر مهری حاجی آبادی

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد تموم کن این بچگیو دلم هواتو کرده بودرفتم کنار پنجرهنوشتم که دوست دارمهیچ‌وقت اینو یادت نره میشه خواهش کنم نریبغض چشامو ببینیبرگردی و کنار منآروم و ساکت بشینی بغل کنی قلب منوآروم کنی زندگی‌یومن ادامه مطلب…