دفتر شعر حدیث شب آهنگ

دفتر شعر حدیث شب آهنگ هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد وقتی که موهامو زدم باید میترسیدی! وقتی که موهامو زدم باید میترسیدیاین یعنی ذهنم داره از تو زیر و رو میشهمن خرد میشم،میشکنم ،اما در آخر سرفکرای تازه توی ادامه مطلب…

دفتر شعر حمید درویشی

دفتر شعر حمید درویشی هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد کتاب عاشقی دل من پر میزنه برای چشماتتو چشات پر میزنه هزار پرندهعاشقونۀ ما تو کدوم کتابهروز آشنائیمون صفحۀ چنده تو کدوم صفحَس که من دل به تو بستمتو کدوم ادامه مطلب…

دفتر شعر لیلا یغمورلو

دفتر شعر لیلا یغمورلو هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد دیشب بیا سراغم و ببین هرشب همه خیالمیهنوزم عاشق توام ، تویی که بی خیالمی … هنوزم بعضی موقع ها حس میکنم کنارمیهم باعث بی تابیام هم باعث قرارمی سخته ادامه مطلب…

دفتر شعر اعظم عیدی منش

دفتر اعظم عیدی منش هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد بنویسم شاعر بنویسم تاشکوه یک باورشومدرشبی که نگاه تمام شکوفه هابه بارش نور در سکوت آفاق رسیده استبنویسم تا رنگ شوم وبر تارک سیاه قصه ها بپاشمبنویسم تاشور شوم ودرزندگی ادامه مطلب…

دفتر شعر ندا (مریم حسن زاده)

دفتر شعر ندا (مریم حسن زاده) هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد آرزو تو خیلی پاکه احساستمن اینو صد دفعه گفتمواسه بودن تو فال تومن از پا که نمیفتمتو این روزای بی‌رویافقط یه آرزو دارمبیاد روزی که من با توقدم ادامه مطلب…

دفتر شعر فرناز شیفته اقدم

دفتر شعر فرناز شیفته اقدم هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد پشیمونی ازم دوری ، ازت دورممثل ماهی توی تورمباید باور کنم نیستیبه دوری از تو مجبورمتو عشقت سادگی کردمخیال ، آسودگی کردمنگفتم عاشقم رفتیآره دیوونگی کردمحالا دستات تو دستاشهنگاهت ادامه مطلب…

دفتر شعر محمود حاجی تبار

هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد مجنون خودتو ازم گرفتی واسه چیواسه چی از اینجا رفتی واسه چیدل من تنها تو رو میخواست و بساینو نشنیده گرفتی واسه چی میدونم گوشت از این حرفا پرهآخه هرچی می بینی تظاهرهحرفام اما ادامه مطلب…

دفتر شعر عطیه عرشی

دفتر شعر عطیه عرشی هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد درد عشق قلبِ ترک دارِ بند زده شکستیراهِ کوره امیدِ کوچکش بستیخندیدی و بر ویرانه هایش نشستی!! قسم به خدا که حقِ من این نبود از عشق ، تو سرودی ادامه مطلب…

دفتر شعر محمدرضا رقایی

دفتر شعر محمدرضا رقایی هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد گام های کوچک بعد از تحمل روزها رنج جانکاه انسانیشاید که پیر شده باشم برای یک شروع طوفانیاما هنوز میشود آهسته هم رسیدبا گام های کوچک و مستمر به آسانی ادامه مطلب…

دفتر شعر (هورزاد) فاطمه قاسمی اسکندری

دفتر شعر (هورزاد) فاطمه قاسمی اسکندری هرگونه بهره برداری از مطالب و اشعار بدون هماهنگی با صاحب اثر ، پیگرد قانونی دارد شبا شبا با درد می‌خوابمولی شادم حالت خوبهتو خوب باشی واسم بسهبا این که قلبم آشوبهببین از ترس آدمهاپناه آورده بودم بتولی تو بام چیکار کردی؟منو له کردی ادامه مطلب…