هم قافیه ها مختوم به سین – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به سین
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به آس

احتباس
اختلاس
اسکناس
اقتباس
التماس
آناناس
انعکاس
پانکراس
حق شناس
خط شناس
خود شناس
خوش لباس
سرشناس
کارشناس
گل یاس
ناسپاس
ناشناس
همکلاس
ایران شناس
باستان شناس
تاریخ شناس
جامعه شناس
جانور شناس
حق نشناس
خدا شناس
خدانشناس
داروشناس
روانشناس
زبان شناس
زمین شناس
زیست شناس
قدر شناس
قدر نشناس
نمک نشناس
وظیفه شناس
وقت شناس
با احساس
لباس
آس و پاس
تماس
زاپاس
جُل و پلاس
مماس
حساس
فایبرگلاس
کنترباس
اساس
آماس
پلاس
تراس
جناس
حواس
زاپاس
سپاس
شناس
قِناس
قیاس
کلاس
لباس
ملاس
مماس
هراس
اسکناس
حواس
موقعیت حساس
هراس
عجز و التماس
شاه عباس
انعکاس
سر و ته یک کرباس
اجلاس
احساس
افلاس
ایرباس
مقیاس
خرناس
روناس
ریواس
گیلاس
کالباس
اجناس
الماس
انفاس
حسّاس
سیّاس
عکاس
کرباس
وسواس
آس
باس
پاس
تاس
داس
ساس
طاس
لاس
یاس

مختوم به بس

بس
محبس
آتش بس
حبس

مختوم به پس

پس
واپس
بازپس
سپس
دلواپس
چیپس
کِلیپس
سیناپس

مختوم به تس

هرتس
مگا هرتس
کنتس

مختوم به جس

نجس

مختوم به خس

خس
سرخس
تخس

مختوم به حس

حس
بیحس
نحس

مختوم به دس

عدس
اقدس
مقدس
پدر مقدس
خواهر مقدس
مادر مقدس
قدس
تقدس
حدس
روح القدس
اقلیدس
ارشمیدس
مهندس

مختوم به رس

خرس
علف خرس
پرس
آدرس
اکسپرس
کمپرس
تراورس
مدارس
مندرس
نرس
هِدنرس
نقرس
فیثاغورس
بازرس
پیشرس
تیررس
دادرس
حسابرس
دسترس
دیدرس
دیررس
زود رس
فریاد رس
نارس
نورس
برس
بازپرس
احوالپرس
الفبای مُرس
ترس
درس
نترس
پارس
فارس
مارس
بورس
کورس
پرنسس
مؤسس
دوشس

مختوم به فس

قفس
نفس
همنفس
تازه نفس
کرفس
نیک نفس
قتل نفس
عزت نفس
شکسته نفس
سلیم النفس
اتکای نفس
اعتماد بنفس
تنفس
فس فس

مختوم به کس

بی کس
هر کس
هیچکس
کرکس
اندِکس
تلکس
دوپلکس
کاردکس
کورتکس
عکس
برعکس
خوش عکس
قاب عکس
فیکس
هلیکس
اندیکس
بارفیکس
پرتو ایکس
تاکس
فاکس
واکس
زیراکس
بوکس
گیربکس
پنجه بکس
ارتدکس
لوکس
منعکس

مختوم به لس

مفلس
مجلس
فی المجلس
صدر مجلس
مجالس
بین المجالس
فلس
والس
اطلس

مختوم به گس

گس
مگس
خرمگس
نرگس
گل نرگس

مختوم به مس

شمس
لمس
کریسمس
مس
آدامس
خمس

مختوم به نس

اِنس
جنس
بدجنس
ناجنس
همجنس
شانس
آژانس
اسانس
آوانس
بالانس
ترانس
سآنس
لیسانس
اردنانس
کنفرانس
اورژانس
خوش شانس
لیسانس
جزایر لانگرهانس
الکترووالانس
سِکانس
رزنانس
رفرانس
رنسانس
فرکانس
رآکتانس
رزیستانس
آمبولانس
مونس
متجانس
نامتجانس
انس
اونس
تجانس
پنس
پرنس

مختوم به وس

لوس
خروس
عروس
تیفوس
طاوس
اتوبوس
ناموس
ملوس
معکوس
افسوس
مأنوس
مأیوس
محبوس
محسوس
مرئوس
معکوس
ملموس
منحوس
پابوس
جاسوس
سالوس
طاوس
فانوس
قاموس
ناقوس
کابوس
ناموس
اتوبوس
اختاپوس
اقیانوس
اورانوس
پریموس
تالاموس
چاپلوس
کاکتوس
کسینوس
دستبوس
مینی بوس
نامأنوس
نامحسوس
فردوس
قوس
بوس
روس
لوس
ترموس
تیفوس
ژینوس
سینوس
ویروس
سَبوس
سُپوس
رئوس
عبوس
عروس
خروس
دروس
ملوس
نفوس
هوس
بلهوس
بوالهوس
غده تیموس
اکالیپتوس
آرکسینوس
انفارکتوس
هیپوتالاموس
درجه سلسیوس
گل تاج خروس

مختوم به یس

انیس
پلیس
تنیس
خسیس
رییس
سَلیس
سوسیس
سیلیس
گریس
کولیس
نفیس
آپاندیس
آسکاریس
پاکنویس
پیش نویس
خود نویس
خوشنویس
زیرنویس
تندنویس
چرکنویس
توپ تنیس
الکترومغناطیس
کاسه لیس
کلاه گیس
لک و پیس
مغناطیس
پشم ریس
تابلو نویس
تاریخ نویس
اتوسرویس
سلف سرویس
لک و پیس
تاکسی سرویس
جدیدالتأسیس
داستان نویس
رمان نویس
دعا نویس
عریضه نویس
فرهنگ نویس
میرزابنویس
ابلیس
اندیس
پردیس
تأسیس
تجنیس
تدریس
تدلیس
تقدیس
تکلیس
تلبیس
تندیس

سرویس
سیفلیس
ماتریس
مانتیس
نخ ریس
همگیس
واریس
دسایس
نفایس
خیس
دیس
کیس
گیس
لیس
هیس
پیس


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

8 دیدگاه

اکبر شاه صمدی · 2022/04/29 در

درودهای فراوان بر شما بسیار زیبا و عالی هست این برنامه 👌👌👌👌🌺

شهداد · 2021/03/06 در

تندیس

م · 2019/09/23 در

انفُس(آقاق و انفس)

منصور شاهسوند · 2019/09/13 در

هم وزن توپه

ناشناس · 2019/09/12 در

بنارس
نارس
مَس
مِس

ناشناس · 2019/09/12 در

ملبّس
مُخمس
ناکس
اقدس
مُنجّس

ناشناس · 2019/01/10 در

همقافیه نَفَس

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها