هم قافیه ها مختوم به شین – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ


هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به شین
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به اش

آش
فاش
کاش
ماش
تراش
تلاش
خراش
شاباش
لواش
معاش
یواش
فلاش
قماش
آب پاش
اوباش
بزباش
خفاش
پاداش
پرخاش
خشخاش
داداش
سمپاش
عیّاش
فحّاش
فرّاش
کفاش
کلّاش
کنکاش
نقاش
ارتعاش
اسکواش
اغتشاش
بت تراش
بذرپاش
پُر تلاش
چوب تراش
حاضرباش
خود تراش
خوش تراش
دلخراش
زن داداش
سرتراش
عطرپاش
آجرتراش
آماده باش
امرار معاش
بریز و بپاش
پیکر تراش
تجدید فِراش
تلاش
معاش
جگر خراش
ارتعاش
ضیق معاش
قلمتراش
گوش خراش
ماشین تراش
مداد تراش
ممرّ معاش
نان لواش
اجامر و اوباش
آسمانخراش
خشخاش
راحت باش
ریش تراش
ریخت و پاش
سنگتراش
شادباش
شکرپاش
گلابپاش
گوشخراش
نمک پاش

مختوم به بش

جنبش
تابش
خوش و بش
نبش
دو نبش

مختوم به پش

تپش
شپش

مختوم به تش

آتش
خط آتش
جوخه آتش
زبانه آتش
ارتش
پرستش
مفتش

مختوم به جش

رنجش
سنجش

مختوم به حش

فاحش
متوحش
باغ وحش
تفاوت فاحش
حیات وحش
خطای فاحش
فحش

مختوم به خش

پخش
بخش
اثر بخش
ثمربخش
خطابخش
شفابخش
نیروبخش
کامبخش
لذتبخش
آرامبخش
الهام بخش
امید بخش
پایان بخش
جانبخش
حیاتبخش
نجات بخش
نشاط بخش
روحبخش
زیانبخش
سودبخش
شادیبخش
فرخبخش
نتیجه بخش
زینت بخش
رضایت بخش
رهایی بخش
تسلی بخش
اطمینان بخش
چرخش
خش خش

مختوم به دش

گردش
چندش

مختوم به رش

پرش
برش
بارش
خارش
سفارش
شمارش
گزارش
گوارش
نگارش
نگرش
گسترش
پذیرش
پرورش
خورش
شورش
یورش
خوش بُرش
عرش
فرش
مفرش
آجرفرش
سنگفرش
قطعه فرش
مارش
ترش
خمیر ترش
لیمو ترش

مختوم به زش

گزش
وزش
لرزش
لغزش
پوزش
سوزش
ریزش
ورزش
سازش
نوازش
با ارزش
بی ارزش
پُر ارزش
پردازش
آمرزش
آموزش
انگیزش
کم ارزش
آبریزش
دنیای ورزش
مربی ورزش

مختوم به شش

شش
کشش
پوشش
جوشش
کوشش
بخشش
درخشش
شش
آبشش

مختوم به عش

عطش
مرتعش
نعش

مختوم به غش

غش
غل و غش

مختوم به فش

کفش
بنفش
درفش
فرابنفش
ماورای بنفش

مختوم به قش

نقش
خوش نقش
ریزنقش
ایفای نقش

مختوم به کش

کش
مکش
بادکش
بارکش
بلاکش
جفاکش
هواکش
ترکش
خط کش
دستکش
دلکش
دمکش
روکش
سرکش
سیمکش
شن کش
نفتکش
آبکش
پیشکش
اتو کش
دردکش
دودکش
ستمکش
فروکش
کشاکش
نعش کش
نفس کش
یدک کش
جاروکش
چاقوکش
درازکش
روغنکش
زحمتکش
کشمکش
کیسه کش
پاشنه کش
گردنکش
لوله کش
چپق کش
محنت کش
مسافرکش
کمانچه کش
هفت تیر کش
بارکش
آوند آبکش
تانکر نفتکش
ریاضت کش
هواکش
نفتکش
دودکش
چکش
پشه کش
آدمکش
جفتک چارکش
حشره کش
مگس کش

مختوم به لش

لش
تنه لش
بالش
چالش
مالش
نازبالش

مختوم به مش

خمش
نرمش
کشمش
رامش
آرامش
شمش

مختوم به نش

تنش
پُر تنش
دانش
رانش
گرانش
منش
بینش
ددمنش
بهمنش
آقامنش
سرزنش
آفرینش
کرنش
گزینش
واکنش
کنش و واکنش
ارباب منش
اشراف منش
بزرگ منش
سپاه دانش
چشمه دانش
نیروی رانش
میدان گرانش
شتاب گرانش
مرزهای دانش
جریان یونش
آفرینش
برنش

مختوم به وش

خوش
تراوش
چاوش
دلخوش
سرخوش
کاوش
ناخوش
دستخوش
الکی خوش
با هوش
بهنوش
بیهوش
پاپوش
خاموش
تنپوش
خوشپوش
درپوش
ساقدوش
سرپوش
فالگوش
کفپوش
کم هوش
گلپوش
مخدوش
مدهوش
مغشوش
مفروش
همدوش
آدم فروش
هوش
باده فروش
بپوش
تله موش
پُر جنب و جوش
شش گوش
جُنب و جوش
حرص و جوش
جواهر فروش
دوش
حول و حوش
خانه بدوش
خواربار فروش
دوش به دوش
دوشادوش
کفپوش
سفید پوش
سوراخ گوش
سوراخ موش
طلافروش
عمده فروش
فضل فروش
فضله موش
قیمت فروش
کهنه فروش
گرانفروش
گندم نمای جوفروش
گوش تا گوش
مالیات بر فروش
گوش
آبجوش
باده نوش
بارفروش
بازیگوش
بالا پوش
بناگوش
بیخ گوش
پُر فروش
پشت گوش
پیش فروش
تست هوش
تیزهوش
چرک گوش
چهارگوش
خال جوش
خرگوش
خطاپوش
خود فروش
داریوش
درازگوش
دستفروش
دم گوش
دیرجوش
زودجوش
زیرپوش
ژنده پوش
زره پوش
سخت کوش
سیاهپوش
شیر دوش
شیکپوش
فلز جوش
قهوه جوش
کم فروش
گلفروش
مال فروش
مرگ موش
چموش
خروش
خموش
رُتوش
روپوش
سروش
سه گوش
فروش
نقوش
وحوش
جوش
دوش
گوش
موش
نوش
هوش
مهوش
پریوش
مشوش
روش

مختوم به هش

جهش
کاهش
خواهش
پژوهش
نکوهش

مختوم به یش

پویش
رویش
زایش
سایش
گویش
آرایش
آسایش
آلایش
پالایش
افزایش
پیدایش
پیرایش
ربایش
ستایش
فرسایش
فرمایش
گرایش
گشایش
گنجایش
نمایش
نیایش
ویرایش
پولیش
حشیش
کشیش
اندیش
درویش
تشویش
تفتیش
ته ریش
دلریش
هم کیش
همریش
بد اندیش
کج اندیش
کم و بیش
کمابیش
گاومیش
گرگ و میش
قوم و خویش
میکروفیش
دور اندیش
نیک اندیش
دگراندیش
آزاداندیش
عاقبت اندیش
مصلحت اندیش
تاریک اندیش
دندان پیش
دندان نیش
خمیر ریش
خیر اندیش
بیش از پیش
پس و پیش
پُر تشویش
ریش ریش
پیشاپیش
دراویش
عیش
وصف العیش
نصف العیش
بیش
پیش
خویش
ریش
فیش
کیش
میش
بخشایش
آزمایش
بی آلایش
پرده نمایش
تالار نمایش
خرده فرمایش


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

6 دیدگاه

حاج امیر · 2021/07/26 در

ارتشی

ورزشی

ارزشی

محمد · 2020/01/12 در

آغوش . بنوش . کوش. منوش

مهدی · 2019/10/28 در

تختش

ناشناس · 2018/05/28 در

ترکش ردش دستش پخشش

  ناشناس · 2019/06/08 در

  اتریش
  تجریش

   مجید فاضلی · 2019/06/08 در

   در هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا تمام کلمات وجود دارند

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها