هم قافیه ها مختوم به عین – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به عین
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به ع

ربع
وسع
طبع
ذرع
شرع
صرع
فرع
قرع
قطع
دفع
رفع
نفع
ذی نفع
بلع
خلع
قلع
ضلع
جمع
سمع
شمع
منع
جوع
نوع
بیع
توابع
منابع
مراتع
مراجع
مزارع
مضارع
مواضع
مقاطع
مدافع
منافع
مواقع
جوامع
مجامع
موانع
بدایع
صنایع
طبایع
فجایع
ودایع
وقایع
بدیع
ربیع
رفیع
سریع
سمیع
جمیع
فجیع
شفیع
شنیع
وسیع
دفاع
سماع
شجاع
شعاع
قطاع
متاع
مُشاع
نخاع
نزاع
وداع
خشوع
خضوع
رجوع
رکوع
شروع
شیوع
طلوع
فروع
وقوع
ابداع
اتباع
ارجاع
اشباع
اضلاع
اقناع
انواع
اوضاع
طمّاع
مصراع
نعناع
اربع
منبع
مرتع
مرجع
مقطع
مطلع
مجمع
اسرع
لم یزرع
مصرع
موضع
موقع
ابتیاع
اتساع
اجتماع
اختراع
ارتجاع
ارتفاع
استماع
اطلاع
امتناع
انتزاع
انتفاع
انقطاع
بصل النخاع
تحت الشعاع
مطاع
کثیرالاضلاع
متساوی الاضلاع
متوازی الاضلاع
تابع
رابع
راجع
زارع
شارع
واضع
ساطع
صانع
قاطع
دافع
نافع
واقع
طالع
جامع
قانع
مانع
بایع
شایع
ضایع
مایع
ولع
سجع
طمع
مربّع
مشاع
نعناع
حق انتفاع
حق اختراع
تربیع
ترفیع
تسریع
تشییع
تضییع
تطمیع
تتبّع
تمتع
حج تمتع
تضرّع
تشعشع
توقع
تجمع
تصنع
تنوع
تهوع
تشیّع
مرتجع
مخترع
منتزع
منقطع
مرتفع
منتفع
مطلع
مجتمع
مستمع
ممتنع
متبوع
مجموع
مخلوع
مرجوع
مزروع
مسموع
مشروع
مصروع
مصنوع
مطبوع
مقطوع
ممنوع
موضوع
رأی قاطع
مدافع
منافع
مواقع
مواضع
متقاطع
فی الواقع
مسجد جامع
بلامانع
جامع و مانع
خوش طالع
شایع
پارافین مایع
فهرست منابع
مرصع
مشمع
متواضع
متقاطع
علم بدیع
توزیع
وضع
سر و وضع
باب طبع
خوش طبع
شوخ طبع
حاکم شرع
قاضی شرع
قانون شرع
استراق سمع
جمع
خاطرجمع
همنوع
بی توقع
پُر توقع
کم توقع
تقاطع
بموقع
بی موقع
ممتنع
مرتفع
نامطبوع
نامشروع
ارباب رجوع
مطبوع
قریب الوقوع
عبور ممنوع
من حیث المجموع
تنازع
تواضع
تقاطع
تدافع
تودیع
مطیع
منیع
توزیع
متوقع
متمتع
متنوع


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

1 دیدگاه

ناشناس · 2019/10/02 در

سبع

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها