هم قافیه ها مختوم به قاف – بر اساس شباهت وزنی

منتشرشده توسط مجید فاضلی در تاریخ

هم قافیه ها به ترتیب حروف الفبا

بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

هم قافیه ها مختوم به قاف
بر اساس شباهت وزنی

مختوم به اق

اتفاق
احتراق
اختناق
ارتزاق
استراق
اشتقاق
اشتیاق
التصاق
انشقاق
انطباق
باجناق
قلچماق
هم اتاق
استحقاق
استنشاق
استنطاق
بد اخلاق
حسن اخلاق
خوش اخلاق
کف اتاق
سنگ چخماق
شبکه قاچاق
قابل احتراق
فکر خلاق
اصول اخلاق
قریب باتفاق
احقاق
اخلاق
ارزاق
ارفاق
اشراق
اطلاق
اعماق
اغراق
آفاق
باتلاق
برّاق
بنچاق
چخماق
خلاق
رزاق
سنجاق
شلاق
عشاق
قالپاق
قالتاق
قِبراق
قزاق
قشلاق
مشتاق
مصداق
میثاق
ییلاق
اتاق
اجاق
الحاق
الصاق
اِنفاق
اوراق
بزاق
چلاق
چماق
رواق
سُماق
سیاق
طلاق
فراق
قاچاق
محاق
مَذاق
نفاق
شِقاق
صِفاق
چاق
ساق
شاق
طاق
عاق

مختوم به وق

بوق
حقوق
وثوق
عُروق
صندوق
عهد بوق
مخلوق
مسبوق
معشوق
مغروق
مفروق
منجوق
حقوق
تقّ وتوق
گاوصندوق
ذوق
سوق
شوق
طوق
فوق

مختوم به یق

تحقیق
تحمیق
تدقیق
تزریق
تشویق
تصدیق
تطبیق
تعریق
تعلیق
تعمیق
تعویق
تفریق
تلفیق
توفیق
حریق
دقیق
رفیق
رقیق
نارفیق
شفیق
صدیق
عتیق
عقیق
عمیق
طریق
غریق
نجات غریق
فنس عمیق
چاه عمیق
رفیق شفیق
طی طریق
عهد عتیق
خط نستعلیق
طریق
اطفای حریق
افکار عمیق
به هر طریق
منجنیق
نستعلیق
مصادیق
آلاچیق

سایر مختوم به ق

اسبق
ماسبق
مشتق
ذی حق
ملحق
خندق
بیرق
زورق
ابلق
مطلق
احمق
رونق
زنبق
طِبق
صِدق
رزق
فسق
عشق
وفق
ضیق
فتق
برق
شرق
غرق
فرق
مشق
حلق
لقخ
طلق
طبق
عرق
ورق
شفق
فلق
رمق
معرق
موفق
موثق
معلق
معوّق
نطق
خلق
عمق
دق
نق
مستحق
مستغرق
زرورق
مرغ حق
بی رمق
دهن لق
تقّ و لق
تخم لق
کم ورق
کله شق
حرف حق
مشرق
سِرتق
مشفق
منطق
منطبق
متفق
مشوّق
محقق
مصدّق
هق هق
محترق
قِشقِرق
بدقلق
قلق
سابق
صادق
واثق
حاذق
سارق
عاشق
فاسق
ناطق
خالق
عایق
شایق
فایق
قایق
لایق
خون ناحق
امام برحق
احقاق حق
ادعای ناحق
ورق
زرورق
گل زنبق
عدد مطلق
عرق
کاشی معرّق
معلق
اجل معلق
پل معلق
ناموفق
قدر مطلق
دمای مطلق
ماضی مطلق
آزادی مطلق
اکثریت مطلق
بی رونق
عطف به ماسبق
سوابق
مطابق
منافق
موافق
مناطق
حقایق
خلایق
دقایق
شقایق
علایق
نالایق
ناموافق
واثق
صبح صادق
کمافی السابق
باد موافق
جل الخالق
پزشک حاذق
تصدّق
تفرّق
تورّق
تحقق
تعلق
تفوق
تملق
تعمق
بدعنق
خط افق
بی ذوق
خوش ذوق
اشک شوق
خوش خلق
کج خلق
حسن خلق
کم عمق
قابل تعمق
برق
زرق و برق
بلوک شرق
تیر چراغ برق
چارق
قاشق
پاتوق
فندق
باسلق
بدخلق
سرمشق
درس و مشق
میدان مشق
مرغ عشق
تپُق
چپق
طرُق
رُقق
افق
تطابق
توافق
مافوق
حق
برحق
ناحق
لق
متعلق
متملق
متفرق
مستنطق
مستشرق
برطبق
رتق و فتق


جدول کامل هم قافیه ها
بانک فروش ترانه - مجید فاضلی

همراهان عزیز در صورتیکه قافیه ای در لیست بالا قید نشده ، در قسمت دیدگاه (پایین صفحه) مطرح فرمایید تا لیست بروز رسانی شود.

از اینکه با نظرات و پیامهای خود بنده را همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم


مجید فاضلی

خواننده / ترانه سرا / آهنگساز

4 دیدگاه

ناشناس · 2020/05/19 در

مختوم به یی

    مجید فاضلی · 2020/05/19 در

    به قسمت هم قافیه ها بر اساس حروف الفبا مراجعه بفرمایید. تکمیل تر هست

ناشناس · 2019/04/06 در

خندق ملحق بیرق مشتق مستغرق
استبرق مستحق

ناشناس · 2019/03/19 در

عالیی بود مث همیشه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هم قافیه هاجدول کامل هم قافیه ها